TEMEL BİLİMLER SORU VE CEVAPLARI

* Cevaplar ** ile işaretlenmiştir.
* Referanslarımız elimize ulaştıkça soruların alt kısımlarına eklenecektir.

1. Aşağıdaki kranial sinirlerden hangisi glandula lacrimalis'in fonksiyonu ile ilgilidir?
A) Nervus opticus
B) Nervus oculomotorius
C) Nervus trochlearis
D) Nervus abducens
E) Nervus facialis **

Referanslar
DUSEM Anatomi Konu Kitabı, Sayfa 128


2. Aşağıdakilerden hangisi parasempatik bir ganglion değildir?
A) Ganglion trigeminale **
B) Ganglion ciliare
C) Ganglion pterygopalatinum
D) Ganglion oticum
E) Ganglion submandibulare

Referanslar
DUSEM Anatomi Konu Kitabı, Sayfa 125, 134-135


 

3. Boyundaki seyri sırasında Nervus phrenicus, aşağıdakilerden hangisi ile yakın komşuluk yapar?
A) Musculus scalenus posterior
B) Oesophagus
C) Columna vertebralis
D) Musculus scalenus anterior **
E) Musculus longus colli

Referanslar
DUSEM Anatomi Konu Kitabı, Sayfa 62

 

4. Mediastinum medium'da bulunmayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nervus phrenicus
B) Aorta ascendens
C) Vena cava superior
D) Oesophagus **
E) Bronchus principalis

Referanslar
DUSEM Anatomi Konu Kitabı, Sayfa 65

 

5. Aşağıdaki arterlerden hangisi arteria maxillaris'in ilk (mandibular) bölümünden çıkar?
A) Arteria buccalis
B) Arteria masseterica
C) Arteria meningea media **
D) Arteria alveolaris superior posterior
E) Arteria canalis pterygoidei

Referanslar
DUSEM Anatomi Konu Kitabı, Sayfa 78

 

6. Aşağıdaki eklem tiplerinden hangisi tüm hareketleri yapar?
A) Articulatio trochoidea
B) Articulatio ellipsoidea
C) Articulatio sellaris
D) Articulatio plana
E) Articulatio spheroidea **

Referanslar
DUSEM Anatomi Konu Kitabı, Sayfa 28


 
7. Dolaşımdaki monositlerin bağ dokusuna geçerek burada farklılaşması ile oluşan ve fagositik aktiviteye sahip bağ dokusu hücresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fibroblast
B) Mast hücresi
C) Makrofaj **
D) Plazma hücresi
E) Bazofil

Referanslar
DUSEM Fizyoloji, Histoloji & Embriyoloji Konu Kitabı, sayfa 161
DUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 32
DUSEM Patoloji Soru Kitabı, sayfa 79, soru 67

 

8. Mine tabakasını aşağıdakilerden hangisi yapar?
A) Ameloblast **
B) Sementoblast
C) Odontoblast
D) Osteoblast
E) Kondroblast

Referanslar
DUSEM Fizyoloji, Histoloji & Embriyoloji Konu Kitabı, sayfa 218
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Konu kitabı, sayfa 329

 

9. Parotis bezi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dallı tubuloalveoler yapıdadır.
B) Salgısı amilaz açısından zengindir.
C) Salgısı tükürüğün %70'ini oluşturur. **
D) Salgısının antimikrobiyal özelliği vardır.
E) İyi huylu tükürük bezi tümörlerinin en sık görüldüğü bezdir.

Referanslar
DUSEM Fizyoloji, Histoloji & Embriyoloji Konu Kitabı, sayfa 228

 

10. Bütün hücreleri bazal lamina ile temasta olup bir kısım hücrelerin yüzeye ulaşamadığı epitel tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok katlı yassı epitel
B) Yalancı çok katlı epitel **
C) Çok katlı değişken epitel
D) Tek katlı prizmatik epitel
E) Çok katlı prizmatik epitel

Referanslar
DUSEM Fizyoloji, Histoloji & Embriyoloji Konu Kitabı, sayfa 60

 

11. Aşağıdakilerden hangisi parasempatik bir etki değildir?
A) Tükürük bezlerinden amilaz salgısının artması
B) Kalp ritminin yavaşlaması
C) Sindirim kanalı peristaltizminin hızlanması
D) Safra kesesinin kasılması
E) İdrar çıkışının azalması **

Referanslar
DUSEM Fizyoloji, Histoloji & Embriyoloji Konu Kitabı, sayfa 216
DUSEM Anatomi Konu Kitabı, sayfa 155
DUSEM Farmakoloji Konu Kitabı Sayfa 29
DUSEM Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 29, 184

 

12. Nötrofillerin, damar endotel hücreleri arasından süzülerek doku içine geçişlerine ne ad verilir?
A) Ameboid hareket
B) Diapedez **
C) Kemotaksi
D) Marjinasyon
E) Fagositoz

Referanslar
DUSEM Fizyoloji, Histoloji & Embriyoloji Konu Kitabı, sayfa 163
DUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 15
DUSEM Patoloji Soru Kitabı, sayfa 55, soru 12
DUSEM Patoloji DUSEM Kampı, sayfa 12

 

13. Aşağıdakilerden hangisi sinir kas kavşağından asetilkolinesteraz'ı geri dönüşümlü olarak inhibe ederek daha güçlü kasılma cevapları sağladığı için miyastenia gravis gibi nöromusküler hastalıkların tedavisinde de kullanılır?
A) Kürar
B) Botulinum toksini
C) Neostigmin **
D) Organofosfatlar
E) Atropin

Referanslar
DUSEM Fizyoloji, Histoloji & Embriyoloji Konu Kitabı, sayfa 305
DUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, sayfa 30
DUSEM Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 31


 
14. Yutma sırasında alt özofageal sfinkterin yeteri kadar gevşeyememesine ne ad verilir?
A) Akalazya  **
B) Kserostomi
C) Afaji
D) Reflü
E) Spru

Referanslar
Hazırlanıyor...

 

15. Karbonik anhidraz enzimi aşağıdaki reaksiyonlardan hangisini katalizler?
A) C02+ Hb àHbC02
B) Hb + 02 àHb02
C) H+ + Hb à H+Hb
D) H2C03 àHCOg + H+
E) C02+ H20 àH2C03 **

Referanslar
DUSEM Fizyoloji, Histoloji & Embriyoloji Konu Kitabı, sayfa 221, 146

 

16. Yüzme takımı seçmeleri için sağlık kontrolünden geçen 18 yaşındaki erkek sporcunun solunum fonksiyon testinde, ZVKı (FEVı) değeri en az yüzde (%) kaç olmalıdır?
A) 50
B) 60
C) 70
D) 80 **
E) 90

Referanslar
DUSEM Fizyoloji, Histoloji & Embriyoloji Konu Kitabı, sayfa 141

 

17. Aşağıdakilerden hangisi şilomikronların özelliklerinden biri değildir?
A) Bağırsakta sentezlenmeleri
B) Protein içeriği en yüksek lipoprotein olmaları **
C) Trigliserid içeriği en fazla lipoprotein olmaları
D) Yoğunluğu en düşük lipoprotein olmaları
E) Başlıca apolipoproteinlerinin Apo B48 olması

Referanslar
DUSEM Biyokimya & Tıbbi Biyoloji ve Genetik Konu Kitabı, sayfa 128, tablo 5.5
DUSEM Biyokimya & Tıbbi Biyoloji ve Genetik Soru Kitabı, sayfa 103, soru 53, 55 sayfa 109, soru 6 sayfa 111, soru 15, sayfa 115, soru 37

 

18. Aşağıdaki aminoasit çiftlerinden hangisi saf ketojenik aminoasittir?
A) Lösin - Lizin **
B) Histidin - Metionin
C) Treonin - Valin
D) Lösin - Histidin
E) Lizin - Valin

Referanslar
DUSEM Biyokimya & Tıbbi Biyoloji ve Genetik Konu Kitabı, sayfa 164
DUSEM Biyokimya & Tıbbi Biyoloji ve Genetik Soru Kitabı, sayfa 223, soru 10

 

19. Aşağıdakilerden hangisi pürin nükleotidlerinin insandaki yıkım ürünüdür?
A) Üre
B) Kolesterol
C) Trigliserid
D) Bilirübin
E) Ürik asit **

Referanslar
DUSEM Biyokimya & Tıbbi Biyoloji ve Genetik Konu Kitabı, sayfa 192, şekil 7.8
DUSEM Biyokimya & Tıbbi Biyoloji ve Genetik Soru Kitabı, sayfa 256, soru 4, . Sayfa:272. Soru: 25. Sayfa:142.Soru: 13. Sayfa:145. Soru: 3.

 

20. Organik bir moleküle CO2 katılmasını sağlayan enzim grubunun adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dehidrogenazlar
B) Transaminazlar
C) Karboksilazlar **
D) Dekarboksilazlar
E) Oksijenazlar

Referanslar
DUSEM Biyokimya & Tıbbi Biyoloji ve Genetik Konu Kitabı, sayfa 48, şekil 3.2

 

21. Proteinlerin sekonder yapısının oluşumundan sorumlu en önemli bağ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Glikozidik bağlar
B) Hidrojen bağları **
C) Disülfid bağları
D) İyonik bağlar
E) Hidrofobik etkileşimler

Referanslar
DUSEM Biyokimya & Tıbbi Biyoloji ve Genetik Konu Kitabı, sayfa 31, şekil 2.8
DUSEM Biyokimya & Tıbbi Biyoloji ve Genetik Soru Kitabı, sayfa 258, soru 24. sayfa 18, soru 4


 
22. Kaslar aşağıdaki enzimlerden hangisini içermemeleri nedeniyle kana glukoz veremez?
A) Alfa-amilaz
B) Fosfoglukomutaz
C) Fosforilaz
D) Glukokinaz
E) Glukoz-6-fosfataz **

Referanslar
DUSEM Biyokimya & Tıbbi Biyoloji ve Genetik Konu Kitabı, sayfa 93
DUSEM Biyokimya & Tıbbi Biyoloji ve Genetik Soru Kitabı, sayfa 276, soru 11, sayfa 72, soru 19, sayfa 75, soru 29

 

23. Aşağıdaki etkenlerin hangisinin kapsül polisakkarit aşısı vardır?
A) Clostridium tetani
B) Corynebacterium diphtheriae
C) Neisseria meningitidis **
D) Vibrio cholerae
E) Mycobacterium tuberculosis

Referanslar
DUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 27, tablo 12
DUSEM Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, sayfa 73, soru 206 birebir benzer soru

 

24. İmipenem'in etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nükleotid sentezinin inhibisyonu
B) Peptidoglikan sentezinde transpeptidasyonun inhibisyonu **
C) Peptidil transferaz inhibisyonu
D) 30S ribozomal alt üniteye bağlanma
E) mRNA sentezinin inhibisyonu

Referanslar
DUSEM Farmakoloji Konu Kitabı Sayfa 105
DUSEM Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 120, 224
DUSEM Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, sayfa 39, soru 105 birebir benzer soru

 

25. Periodontal apselerin patogenezinde en sık rol alan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Porphyromonas türleri    **
B) Staphylococcus türleri
C) Treponema pallidum     
D) Bacillus türleri
E) Clostridium türleri

Referanslar
DUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 49
DUSEM Periodontoloji Kamp Notu, sayfa 15
DUSEM Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, sayfa 58, soru 160 birebir benzer soru
DUSEM Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, sayfa 92, 255 soru ve açıklamaları birebir benzer soru

 

26. Aşağıdaki bakterilerden hangisi diş çürüklerinden birinci derecede sorumludur?
A) Streptococcus oralis
B) Streptococcus mutans **
C) Streptococcus salivarius
D) Streptococcus buccalis
E) Streptococcus sanguinis

Referanslar
DUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 51
DUSEM Periodontoloji Kamp Notu, sayfa 21
DUSEM Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, sayfa 47, 127 soru ve açıklamaları birebir benzer soru
DUSEM Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, sayfa 50, 136 soru ve açıklamaları birebir benzer soru

 

27. Aşağıdaki viruslardan hangisi onkojenik değildir?
A) Human papilloma virus  
B) Hepatit B virus
C) Hepatit C virus
D) Rotavirus **
E) Epstein-Barr virus

Referanslar
DUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 94, tablo 56
DUSEM Patoloji konu kitabı SF77, SF 78
DUSEM Patoloji soru kitabı sf 239 soru 81
DUSEM Patoloji kamp  kitabı sf 34
DUSEM Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, sayfa 7, 10 soru ve açıklamaları birebir benzer soru
DUSEM Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, sayfa 21, 52 soru ve açıklamaları birebir benzer soru
DUSEM Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, sayfa 64, 179 soru ve açıklamaları birebir benzer soru
DUSEM Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, sayfa 68, 189 ve 191. soru ve açıklamaları birebir benzer soru
DUSEM Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, sayfa 72, 201 ve 203. soru ve açıklamaları birebir benzer soru

 

28. Herpanjina etkeni olan virus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Herpes virus
B) Adenovirus
C) Coxsackie virus **
D) Poliovirus
E) Poxvirus

Referanslar
DUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 111, tablo 67
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Konu kitabı, sayfa 176
DUSEM Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, sayfa 67, 188 soru ve açıklamaları birebir benzer soru

 

29. Aşağıdaki çene kemiği lezyonlarından hangisi düzgün radyolusent bir hat ile çevrilidir?
A) Sementoblastom **
B) Kemik adası
C) Kondensing osteit
D) Fokal sementoosseöz displazi
E) Fibröz displazi

Referanslar
DUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 173
DUSEM Patoloji DUSEM Kampı, sayfa 39
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Konu kitabı, sayfa 372
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi  DUSEM kampı kitapçığı, sayfa 397, 398

 
30. Coğrafik dil (eritema migrans)'in aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile birlikteliği ve histopatolojik benzerliği vardır?
A) Skleroderma
B) Liken planus
C) Pemfigus vulgaris
D) Sistemik lupus eritematozus
E) Psöriazis **

Referanslar
DUSEM Patoloji konu kitabı: sf, 130
DUSEM Patoloji soru kitabı sf 317 soru 32
DUSEM Patoloji kamp  kitabı sf 56

 

31. Aşağıdaki iltihap mediyatörlerinden hangisi, deriye enjekte edildiğinde ağrı meydana getirir?
A) Trombin
B) Plazmin
C) Fibrin
D) Bradikinin **
E) Nitrik oksit

Referanslar
DUSEM Patoloji konu kitabı: sf 130
DUSEM Farmakoloji Konu Kitabı Sayfa 85
DUSEM Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 99, 221, 227, 243

 

32. Pemfigus grubu vezikülobüllöz hastalıklarda aşağıdaki aşırı duyarlılık reaksiyonlarından hangisi ile epitelyal bağlantılar hasar görür?
A) Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonu
B) Tip II antikora bağlı aşırı duyarlılık **
C) Tip III immün kompleks birikimi
D) Tip IV gecikmiş tip aşırı duyarlılık
E) Tip IV hücresel sitotoksisite

Referanslar
DUSEM Patoloji konu kitabı: sf 115, 38
DUSEM Patoloji soru kitabı sf 104 soru 42
DUSEM Patoloji kamp  kitabı sf 19
DUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 47, tablo 26

 

33. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterisid etkinlik gösterir?
A) Gentamisin     **
B) Linezolid
C) Kloramfenikol
D) Tetrasiklin
E) Klindamisin

Referanslar
DUSEM Farmakoloji Konu Kitabı Sayfa 107
DUSEM Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 115
DUSEM Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, sayfa 17, 40 soru ve açıklamaları birebir benzer soru

 

34. Aşağıdakilerden hangisi heparin antagonistidir?
A) N-asetil sistein
B) K vitamini
C) Protamin sülfat **
D) Bishidroksikumarin
E) Dimerkaprol

Referanslar
DUSEM Farmakoloji Konu Kitabı Sayfa 24, 74, 76
DUSEM Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 89, 177, 217, 242

 

35. Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi aı adrenerjik reseptör antagonistlerinden biridir?
A) Rezerpin       
B) Klonidin
C) Metildopa
D) Prazosin **
E) Hidralazin

Referanslar
DUSEM Farmakoloji Konu Kitabı Sayfa 35
DUSEM Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 37, 233

 

36. Antiinflamatuvar etkisi en az olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aspirin
B) Asetaminofen **
C) Tolmetin
D) Diklofenak
E) İndometazin

Referanslar
DUSEM Farmakoloji Konu Kitabı Sayfa 147
DUSEM Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 107, 183

 

37. Aşağıdakilerden hangisi otozomal dominant kalıtımın bir özelliğidir?
A) Babadan erkek çocuğa aktarım görülmez.
B) Hasta ebeveyn %25 risk ile hastalığı çocuğuna aktarır.
C) Erkekler daha çok etkilenir.
D) Hasta bireylerin ebeveynleri çoğunlukla sağlıklıdır.
E) Hasta bireylerin sağlıklı çocukları, mutasyonu bir sonraki nesle aktarmaz. **

Referanslar
Hazırlanıyor...


 
38. Aşağıdaki evrelerden hangisinde yeni bir hücre döngüsü başlar?
A) G0
B) Gı **
C) G2
D) S
E) M

Referanslar
DUSEM Biyokimya & Tıbbi Biyoloji ve Genetik Konu Kitabı, sayfa 200, şekil 7.16
DUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 58

 

39. Aşağıdakilerden hangisi nükleer por kompleksleri aracılığıyla taşınmaz?
A) Histonlar
B) DNA polimeraz
C) mRNA
D) Spektrin **
E) Laminler

Referanslar
Hazırlanıyor...

 

40. Proteazom sisteminde, hatalı katlanmış olan proteini yıkmak için tanınmasını sağlayan molekül aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ubikuitin **
B) Mannoz-6-fosfat
C) Sinyal peptidi
D) Klatrin
E) N-asetilglukozamin

Referanslar
DUSEM Biyokimya & Tıbbi Biyoloji ve Genetik Konu Kitabı, sayfa 183, şekil 6.27